Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Viktig säkerhetsinformation - BOSCH

Viktigt säkerhetsinformation till ägare av vinkelslipar i serierna GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 och PWS 2000, samt modellen GWS 24-230 JVX Professional med broms.

Ägare av vinkelslipar i serierna GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 och PWS 2000 från produktionsperioden juni till augusti 2016 samt modellen GWS 24-230 JVX Professional med broms från produktionsperioden februari till oktober 2016 ombes att beakta följande: Dessa apparater får från och med nu inte längre användas eller lämnas vidare. Berörda apparater kommer att repareras eller bytas ut utan kostnad. Under följande länk hittar du Säkerhetsanvisning.

 

Art nr

Produktnamn

0601882M03

GWS 22-230 JH

0601850L03

GWS 20-230 H

0601850M03

GWS 20-230 JH

0603359W03

PWS 1900

0601884M03

GWS 24-230 JH

06033C6001

PWS 2000-230JE

0601881M03

GWS 22-180 JH

0601882M0A

GWS 22-230 JH

0615990EZ9

GWS 20-230JH+PromoAG

0615990H1S

GWS20-230H+GWS850C

0615990H1T

GWS20-230H+GWS850C

0615990H1U

GWS20-230JH+GWS850C

0601864Z04

GWS 24-230 JVX

0601864U04

GWS 24-230 JVX

 

Så här kontrollerar du om din vinkelslip berörs: 

1. Kontrollera om du har en apparat av någon av de berörda modellerna:

Följande modeller kan vara berörda: Apparater tillverkade i Ryssland i serierna GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 och PWS 2000. Du kan läsa av vilken modell du har direkt på verktyget (exakt var ser du på bilden nedan).

 

 

Om du har en apparat av någon av de modeller som anges, kan din apparat påverkas. För att kontrollera detta, gå vidare till steg 2. Om din apparat inte är någon av dessa modeller påverkas den inte. VIKTIGT: Ägare av modellen GWS 24-230 JVX Professional med bromsar, vars vinkelslip – oavsett produktionsperiod – reparerades mellan januari och november 2016, ta direkt kontakt med vår servicetelefon.

2. Kontrollera om din apparat berörs:

Ange apparat- och serienummer för din vinkelslip i följande kontrollformulär. Var på apparaten du hittar dessa visas i följande bild. Observera att båda fälten måste vara ifyllda.

 

 

Vår kostnadsfria servicetelefon är tillgänglig enligt följande: +46 8 750 16 00 (Måndag - Fredag, 08:00 till 17:00)

  

Frågor och svar

Hur kan jag ta reda på om min vinkelslip berörs?

Bosch Power Tools vidtar en frivillig säkerhetsåtgärd för ett begränsat antal stora vinkelslipar. Den omfattar modeller i serierna GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 och PWS 2000 som tillverkats mellan juni och augusti 2016 samt modellen GWS 24-230 JVX Professional med broms från produktionsperioden februari till oktober 2016. För nio länder (Tyskland, Frankrike, Tjeckien, Polen, Spanien, Rumänien, Ryssland, Indien, Vitryssland) gäller dessutom: Dessutom återkallas som en säkerhetsåtgärd även GWS 24-230 JVX Professional som reparerats mellan januari och november 2016. För att kontrollera om din vinkelslip är berörd, behöver du apparat- och serienumret för den. Denna information kan hittas på märkskylten på din apparat. Var typskylten finns exakt kan du se på hemsidan. Här kan du även kontrollera om din enhet påverkas i realtid. Alternativt når du våra medarbetare direkt på startsidan där kontaktalternativ finns angivna.

  

Varför genomför Bosch Power Tools denna säkerhetsåtgärd?

Inom ramen för våra kvalitetssäkringsåtgärder har vi fastställt att kapskivan kan lossna under drift på grund av en felaktig komponent hos ett begränsat antal vinkelslipar. Man kan därför inte utesluta att det i sällsynta fall kan leda till skärsår eller stötar. Enligt vårt ansvar gentemot dig som kund, har vi beslutat att som en försiktighetsåtgärd återkalla den berörda apparaten och reparera den eller ersätta den med en ny apparat. Reparation eller byte är självklart utan kostnad för dig.

 

Vad behöver jag göra om min vinkelslip berörs?

De berörda vinkelsliparna får med omedelbar verkan inte längre användas eller lämnas vidare. Bosch Power Tools erbjuder en kostnadsfri reparation eller – om detta inte är tekniskt möjligt – ett byte av berörda verktyg. På vår startsida hittar du kontaktmöjligheter och/eller information om hur du praktiskt utför återsändning och reparation/byte i ditt land.

 

Min vinkelslip har reparerats under tiden. Kan den också vara berörd?

Besvaras beroende på land –

a) Om apparaten köpts i Tyskland, Frankrike, Tjeckien, Polen, Spanien, Rumänien, Ryssland, Indien eller Vitryssland kan även GWS 24-230 JVX Professional som reparerats mellan januari och november 2016 vara berörda. Det handlar totalt om max 100 verktyg. Bosch Power Tools erbjuder byte eller reparation utan kostnad för de apparater som är berörda.

b) Om apparaten köpts i ett annat land än de som nämns under a) är apparater som genomgått reparation eller underhåll inte berörda.

 

Min vinkelslip berörs, men fungerar bra. Måste jag lämna tillbaka den ändå?

Ja, du måste lämna tillbaka vinkelslipen ändå. De berörda vinkelsliparna får med omedelbar verkan inte längre användas eller lämnas vidare. Bosch Power Tools erbjuder en kostnadsfri reparation eller – om detta inte är tekniskt möjligt – ett byte av berörda verktyg. På vår startsida hittar du kontaktmöjligheter och/eller information om hur du praktiskt utför återsändning och reparation/byte i ditt land.

 

Hur lång tid tar det tills jag får en ny?

Vi anstränger oss självklart för att reparera eller byta ut berörda apparater så fort som möjligt.

 

Tills när behöver jag ha anmält mig för den här åtgärden?

Åtgärden är tidsbegränsad.