Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Limträ håller

Limträ håller

Limträ är ett hållbart material i alla bemärkelser. Det är vackert, lättbearbetat, miljövänligt och dessutom ett av de starkaste konstruktionsmaterialen som finns i förhållande till sin vikt. Det gör limträ till ett enkelt, praktiskt och spännande material att jobba med, oavsett om det är uterum och gästhus eller ishallar och hotell man bygger. 

Fler upptäcker limträ

Med limträ går det att skapa större spännvidder och smäckrare konstruktioner, tack vare den höga hållfastheten. Så tänker man sig ett uterum med stora glaspartier är limträ perfekt till den bärande stommen. Det har snickare vetat länge och nu har även konstruktörer, arkitekter och byggfirmor börjat upptäcka limträ på allvar. Därför ser vi nu limträ i allt fler sammanhang – från det stora och spektakulära till det mindre och funktionella. Dessutom har limträ unika egenskaper som gör att det är minst lika brandsäkert som till exempel stål och betong. Limträ behåller sin bärförmåga och stabilitet även vid brand, till skillnad från stål.

 

Minskar koldioxidutsläppen  

Limträ är förstås också ett hållbart val sett ur miljöperspektiv, eftersom träd binder koldioxid och är en förnybar råvara. Undersökningar visar faktiskt att klimatpåverkan under byggprocessen är ungefär hälften så stor för en träbyggnad som för motsvarande byggnad i betong.

  

Klimatsmart byggande

Även om vi bygger mycket i trä här i Sverige, så kan vi fortfarande bli mycket bättre på att utnyttja skogens förnybara resurs. Genom att använda mer limträ kan vi kraftigt reducera koldioxidutsläppen och bygga klimatsmart.

 

Starkt och vackert. Med limträ går det att göra smäckrare konstruktioner eftersom det har högre hållfasthet än vanligt konstruktionsvirke. Perfekt när det t.ex. ska vara stora glaspartier till uterummet.