Produkter

Anläggningsskötare Brandlarm (repetition)

Ett automatiskt brandlarm kan vara en livsviktig del i det totala brandskyddet och det är viktigt att det sköts på rätt sätt av utbildad personal. Den här utbildningen ger anläggningsskötare rätt kunskap om brandlarmets skötsel och funktion. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Målgrupp

Vänder sig till dig som är eller ska bli anläggningsskötare för en automatisk brandlarmsanläggning. Du som kommer i kontakt med en brandlarmanläggning och ska utföra prov och bortkoppling.

Mål

Efter genomförd utbildning ska du som anläggningsskötare ha de kunskaper som erfordras om risker, lagar och regler men även kännedom om funktion, skötsel och underhåll.

Kursinnehåll

  • Lagar & Regler
  • Brandkunskap
  • Brandlarmanläggning
  • Avtal & dokumentation
  • Rollen Anläggningsskötare
  • Kontroll, provning, underhåll & besiktning
  • Onödiga larm

Tidsåtgång

2 timmar