Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Så får du ett tätt och proffsigt fönstermontage

Så får du ett tätt och proffsigt fönstermontage

När fönstren levererats är det dags att slutföra fönsterprojektet med ett riktigt proffsigt och tätt montage. Målet för drevningen är ett fönstermontage som, i likhet med väggarna, är fukt- och lufttätt inåt men där eventuell fukt kan avdunsta utåt. Drevningen måste också kunna röra sig i takt med att träet i fönster och väggar sväller och krymper under årstiderna.

Det finns tre huvudsakliga metoder och produktsystem för denna typ av tätning, och valet påverkas delvis av konstruktionen och materialet i husets väggar. För att garantin ska gälla är det också viktigt att du läser och följer tillverkarens monteringsanvisningar för den aktuella fönstermodellen.

Traditionell tätning med drevband

Innebär att man fyller utrymmet på 10-15 mm mellan karm och vägg med en lagom löst packad remsa av mineralull. Inifrån tätar man sedan med en så kallad bottningslist för bästa ljuddämpning, och därefter ångspärrtejp eller fogmassa för att skapa en fukt-/diffusionsspärr in mot rummet.

Tätning med fogskum

Kan vara effektivt, men kräver en del erfarenhet då det kan vara svårt att kontrollera exakt hur mycket fogskummet expanderar. Blir det för mycket är risken att sidostyckena på karmen bågnar inåt och att fönsterbågen inte passar längre.

Att fogskummet blir hårt omöjliggör även eventuell finjustering av fönstret i sidled via karmskruvar och -hylsor. Detta är anledningen till att fogskum bör undvikas vid dörrmontage, då en dörr rör sig mer över tid och generellt kräver mer efterjustering än ett fönster.

Expanderande fogband

Kallas även svällband. Den nyaste innovationen och ett snabbt och enkelt sätt att få ett tätt montage. Fogband är särskilt bra där det är så smalt mellan karm och vägg att det kan vara svårt att få in en drevremsa.

Fogbandet är självhäftande på ena sidan och klistras på fönsterkarmen innan fönstret lyfts på plats. Därefter skruvas fönstret fast på vanligt sätt via karmskruvarna. Sedan är det bara att vänta. Efter cirka 20 minuter har fogbandet expanderat av sig själv och montaget är helt tätt.

Vi hjälper dig att välja rätt metod

Vill du hålla dig uppdaterad om nya produkter och tekniker? Fråga i din lokala bygghandel! Vi har ett brett sortiment av kvalitetsprodukter och kunniga säljare som är vana att fungera som bollplank, rådgivare och problemlösare vid såväl stora som små projekt. Du som är proffs kan även logga in på Plattan för att ta del av utbildningar från våra leverantörer.