Produkter

Kemiska arbetsmiljörisker

Prestos utbildning ger kunskap om vilka krav som ställs och hur arbetet kan ske säkert. Den här utbildningen kallades tidigare för ”Härdplastutbildning”.

Målgrupp

Den som leder eller sysselsätts i arbete med risk för exponering av hälsofarliga kemikalier.

Mål

Kunskaper om risker vid exponering av hälsofarliga kemiska produkter. Veta vilka krav som ställs och hur arbetet kan ske säkert.

Innehåll

  • Produkter & hälsofarliga kemikalier
  • Exponering & risker
  • Lagar och regler
  • Riskbedömning
  • Säkert arbete

Tidsåtgång

Ca 45 minuter