Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Limträ

Limträ

Här finns limträ, ett virke som används för byggnadsstrukturer som balkar och pelare. Limträ kännetecknas av sin höga bärförmåga och stabilitet. Till skillnad från traditionellt trä, behåller limträ sin form utan risk för sprickbildning.