Produkter

Första Hjälpen (repetition)

Mål

Efter avslutad utbildning har du lärt dig livsviktiga handgrepp och åtgärder som en allvarligt skadad person behöver. Du har också fått tryggheten i att genomföra hjärt- och lugnräddning.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till alla personer, oavsett roll eller arbetsplats.

Innehåll

 • Bedömningsmodellen L-ABCDE
 • Andningssvårigheter
 • Allergisk chock
 • Diabetes
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Krampanfall
 • Okontrollerad blödning
 • Cirkulationssvikt
 • Nack- och ryggskador
 • Brännskador och frätskador

Tidsåtgång
1.5 timme