Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Säkrare stegar och bockar

Säkrare stegar och bockar

Mot bakgrund av antalet fallolyckor tog Skanska initiativet till ett åtgärdsprogram för att minska antalet olyckor.

Vid sina undersökningar visade det sig att många olyckor berodde på felsteg från bockar och stegar, att stegen glidit iväg eller varit trasig. Därför beslutade man att tillsammans med en rad andra etablerade aktörer i branschen ställa upp tydliga krav på just stegar och bockar, som exempelvis plattformsstorlek och fallskydd.

 

Resultatet blev märkningen BRA ARBETSMILJÖVAL som nu etableras på marknaden för att vägleda dem som ska köpa säkra stegar. Wibe Ladders har flera produkter som är klassade som BRA ARBETSMILJÖVAL.