Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Varning för dåligt drag efter fönsterbytet

Varning för dåligt drag efter fönsterbytet

Har du tänkt på vad om händer med ventilationen i huset när du bytt fönster? I gamla hus påverkar det självdraget, precis som tilläggsisoleringen och bytet från oljepanna till bergvärme. Luftomsättningen avstannar, luftfuktigheten ökar och cirkulationen försämras. Visst ska huset vara tätt mot drag, men det måste fortfarande kunna andas.

Självdragshus

Hur kan man då förbättra inomhusklimatet med hjälp av ventilationen? I gamla självdragshus rekommenderas friskluftsventiler i sovrum, vardagsrum och allrum. I bad, tvätt och toalett bör man installera badrumsfläktar. Bäst är att låta fläkten gå på konstant låg fart för att skapa en grundventilation och att den sedan automatiskt varvar upp när det blir fuktigt. Alternativt kan man montera en centralfläkt och ett kanalsystem.

 

70-talshus

Hus byggda från tidigt 70-tal och fram till 80-talet, har ofta en mekanisk ventilation centralt placerad på vind eller i spiskåpa, där luften sugs ut ur huset via bad, tvätt och toalett. Ett vanligt problem är att det saknas friskluftsventiler i sovrum, vardagsrum och allrum. Det får ofta till följd att det upplevs som instängt och fuktigt i våtutrymmena. Lösningen är då inte att öka utsuget, utan i stället att se till att det kommer in luft i huset via friskluftsventiler. Ännu ett sätt att ventilera en bostad på, är via en värmeväxlare, som återvinner värmen i frånluften för att värma upp tilluften.