Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Tänk framåt

Tänk framåt

Säkert har många av dina kunder problem med dåliga dräneringar redan idag, och problemen lär inte bli färre. Om man ska tro klimatexperterna, lär skyfall komma allt tätare i framtiden, så det gäller att dränera ordentligt om det ska hålla.

Godkända dräneringsrör

Använd alltid rörsystem som är godkända och NordicPolyMark-märkta för nordiska förhållanden. Röret ska vara styvt och minst 100 mm i diameter för att få en väl fungerande dränering. Det läggs med en lutning om 5 cm på 10 meter och rörets hjässa ska alltid ligga lägre än underkanten på husgrunden.

 

På marknaden förekommer olika typer av fuktspärrar. Ett bra alternativ är T-Spärr från T-Emballage, ett effektivt system som bygger på väl beprövad teknik med en P-märkt och godkänd fuktskyddsmatta. I systemet ingår också en rad tillbehör som gör monteringen enklare. Mattan är tillverkad av HD-polyeten och har en luftspalt på 8 mm. Åldersbeständigheten är minst 50 år.

 

Anslut dagvatten rätt

Tillsynsbrunnen blir högsta punkt på ledningen med lutning till rensbrunnen, så man enkelt kan komma åt att spola systemet. Från rensbrunnen ansluts därefter dagvattnet. Tänk på att inte ansluta dagvatten från t.ex. takytor, källartrappor eller garageinfarter direkt till dräneringssystemet. De bär smuts med sig och ska avledas till ett tätt dagvattensystem. Likaså får inte brunnar med t.ex. vattenlås anslutas eftersom de riskerar att sätta igen systemet.

 

Grus runt röret

Grusbädden och återfyllnadsgruset ska vara tvättad för att ge en stor genomsläpplighet för vatten och eliminera igensättning. Se till att inga stora stenar ligger mot röret som kan skada dräneringsröret över tid.

 

 

Gelias fiberduk är tillverkad av polypropylenfiber som nålfiltats och/eller termiskt bundits till en duk med goda hållfasthets- och dräneringsegenskaper och den uppfyller samtliga krav enligt NorGeoSpec 2002.