Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Helt rätt från början!

Helt rätt från början!

Nu blir det lätt att hitta rätt målad fasadpanel!

Lägre totalkostnader

Allt fler snickare inser att totalekonomin blir så mycket bättre med industriellt målade panelbrädor, trots att de kostar mer i inköp. Man sparar tid både vid projektering och montering. Industriellt målade panelbrädor betyder också ett förbättrat väderskydd vid monteringen, vilket ökar tryggheten och flexibiliteten. Ett problem har dock varit att det inte funnits ett enhetligt system för kvalitetssäkringen av målningen. Men det är numera historia.

 

Svenskt Trä lanserar nu CMP, Certifierad Målad Panel. CMP säkerställer höga krav på såväl panelvirket som färgen, fuktkvoten och målningen. Tillverkningen av certifierade produkter är dessutom väl dokumenterad och spårbar. Virket till CMP-panelbrädor är av högre kvalitet än vanliga utvändiga panelbrädor. Likaså är färgerna testade och godkända av tredje part. De är specialanpassade för utvändig målning och appliceras alltid i exakt rätt mängd. Tack vare de höga kvalitetskraven på CMP-godkända panelbrädor förlängs också underhållsintervallen på träfasaden, vilket givetvis också bidrar till en bättre totalekonomi.

 

Grundmålad eller mellanstruken?

Använder du CMP-godkända panelbrädor, så är du garanterad att den industriella målningen är optimal och gjord på torra, rena ytor. CMP-panelbrädorna är sedan förpackade och skyddade från vädrets makter ända fram till bygghandeln och dig. CMP-panelbrädorna finns idag i två ytbehandlingsklasser, en grundmålad, CMP-G samt en grundmålad och mellanstruken, CMP-GM.

  

Två ytbehandlingsklasser

CMP-godkända panelbrädor märks individuellt för att informera om vilket ytterligare arbete som behöver göras. Varje bräda märks med ytbehandlingsklass, certifikatsnummer och spårbarhetsnummer. 

CMP-G

Grundmålade panelbrädor, skyddar träet mot fukt och säkerställer god vidhäftning för nästa färgskikt. Ska målas färdigt med två skikt täckfärg inom 12 månader.

 

CMP- GM

Grundmålade och mellanstrukna panelbrädor. Täckfärgen skyddar träytan effektivt mot vädret och mögel- och algpåväxt. Ska slutstrykas med täckfärg en gång inom 12 månader.