Produkter
 • Lånesläp*
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar

Nyheter och pressmeddelanden

Filtrera listan genom att klicka på önskad nyhetsform.

Johan Rosendahl ny styrelseordförande för Woody Bygghandel

Woody Bygghandel har utsett Johan Rosendahl till ny styrelseordförande. Rosendahl, som varit en engagerad delägare och styrelseledamot för frivilligkedjan under en tidigare period, besitter stort kunnande inom branschen och lyfter fram det starka, lokala entreprenörskapet med hög kunskaps- och servicenivå som en fortsatt framgångsfaktor.

Woody Bygghandel har utsett Johan Rosendahl till ny styrelseordförande. Rosendahl, som varit en engagerad delägare och styrelseledamot för frivilligkedjan under en tidigare period, besitter stort kunnande inom branschen och lyfter fram det starka, lokala entreprenörskapet med hög kunskaps- och servicenivå som en fortsatt framgångsfaktor.

Inom byggmaterialhandeln är Woody Bygghandel den enda kedjan i Sverige som helt och hållet ägs och består av privatägda företag och fria entreprenörer. Kedjan har ett 70-tal anläggningar runtom i landet med en stor andel företagskunder. Under 2022 kunde man uppvisa en försäljningsökning på 10,2 % att jämföra med marknadsgenomsnittet på 7,6 %*.

- Jag ser fram emot att tillsammans med delägare och medarbetare utveckla ett än mer framgångsrikt och livskraftigt Woody Bygghandel. Jag har mitt hjärta i det lokala entreprenörskapet och en stark tilltro till det som är Woodys kärna: privatägda familjeföretag som drar nytta av gemensamma styrkor samtidigt som man får behålla sin lokala särprägel och identitet.

  Entreprenör med lång styrelseerfarenhet
  I slutet av 1990-talet grundade Johan Rosendahl det som senare skulle bli Byggarnas Partner som växte till ett flerfilialsföretag med fem proffsbutiker i Stockholm och ett femtiotal anställda.

  Parallellt har Rosendahl varit styrelseledamot i branschorganisationen Byggmaterialhandlarna Sverige, XL-Bygg och under perioden 2019–2021 i Woody Bygghandel. För såväl XL-Bygg som senare Woody Bygghandel har Rosendahl arbetat med särskilt fokus på ägarfrågor.

  Woody Bygghandels tidigare styrelseordförande Jonas Jonasson, som sedan den 1 mars i år även är frivilligkedjans VD och inköpschef, kommenterar:

  - Vi har sökt en ersättare till mig som styrelseordförande sedan jag gick in som VD i våras, och kunde inte finna någon som är mer lämplig än Johan Rosendahl för Woodys framtid. Den tunga kompetens, stora erfarenhet och det starka engagemanget som Johan besitter kommer att vara till både nytta och glädje för hela kedjan i dag och i det arbete vi har framför oss.

   - Med sin bakgrund har Johan dessutom djupgående insikt i våra delägares möjligheter och utmaningar. Förutom sin gedigna branscherfarenhet brinner han för det fria entreprenörskapet och jag ser mycket fram emot vårt samarbete framöver.

   För mer information
   Johan Rosendahl, tillträdande styrelseordförande för Woody Bygghandel:
   0707-15 67 41, johan@aktivtnjutbart.se
   Jonas Jonasson, VD för Woody Bygghandel: 0706–28 22 10, jonas.jonasson@woody.se

   * Försäljningsstatistik från Byggmaterialindex, HUI Research

   Läs mer

   Johan Rosendahl ny styrelseordförande för Woody Bygghandel

   Starkt helårsresultat 2022 för Woody Bygghandel

   Under ett år som präglats av prisökningar och minskande köpkraft hade Woody Bygghandel en försäljningsökning på 10,2 %, att jämföra med marknadens 7,6 %.

   Under ett år som präglats av prisökningar och minskande köpkraft hade Woody Bygghandel en försäljningsökning på 10,2 %, att jämföra med marknadens 7,6 %. Liksom branschen i stort har frivilligkedjan sett en positiv utveckling på proffssidan medan konsumentförsäljningen har backat.

   - Vi är starka bland företagskunder, och det avspeglar sig i vårt starka resultat för 2022 säger Mikael Tykesson, försäljnings- och marknadschef på Woody Bygghandel.

   - Under årets andra hälft började vi se hur en svagare efterfrågan i konsumentledet också betyder färre uppdrag för våra proffskunder. Trots detta tuffare marknadsläge kan vi konstatera att vi presterade bättre än branschindex sett över året, och det är vi förstås glada för.

   - Om vi tittar framåt kommer det att bli än viktigare för oss att satsa på det som är Woody Bygghandels styrkor. Med stark lokal förankring, genuint engagemang och service utöver det vanliga kan vi visa att vi är att lita på i både med- och motgång.

   Som jämförelsetal för branschens utveckling under 2022 kan till exempel nämnas att ROT-avdragen minskade med 9 % och att antalet konkurser i byggindustrin ökade med 2 %. Priserna i byggmaterialhandeln ökade med i genomsnitt 24 %.

   Försäljningsstatistiken kommer från Byggmaterialindex, framtaget av HUI Research på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

   För mer information
   Mikael Tykesson, försäljnings- och marknadschef Woody Bygghandel
   MIKAEL.TYKESSON@WOODY.SE
   0702-157537

   Läs mer

   Starkt helårsresultat 2022 för Woody Bygghandel

   Woody lyfter fram det lokala i rikstäckande kampanj

   Det här är en hälsning från en grupp fria lokala bygghandlare med ett stort antal anläggningar runt om i Sverige, som är oroliga över branschens utveckling. Vi ser att det personliga engagemanget och den djupgående kunskapen håller på att försvinna. Och det går vi inte med på. Vi tänker fortsätta vara de stolta och fria entreprenörer som vi alltid varit.

   ”Det här är en hälsning från en grupp fria lokala bygghandlare med ett stort antal anläggningar runt om i Sverige, som är oroliga över branschens utveckling. Vi ser att det personliga engagemanget och den djupgående kunskapen håller på att försvinna. Och det går vi inte med på. Vi tänker fortsätta vara de stolta och fria entreprenörer som vi alltid varit.”

   Så inleds texten i en annonskampanj från Woody Bygghandel som nu syns i bland annat kvällspress och sociala medier. Rubriken lyder ”Ett upprop från din lokala bygghandlare”.

   – Det här är ett manifest som alla Woodys fristående bygghandlare formulerat tillsammans och en profileringskampanj där vi vill visa hur vi skiljer oss från våra konkurrenter, säger Mikael Tykesson som är försäljnings- och marknadschef för Woody Bygghandel.

   – Woodys framgångar bygger helt och hållet på vår förmåga att tillgodose vad våra lokala kunder efterfrågar och behöver. Under 2023 kommer vi att satsa på att ännu tydligare bli den lokala service- och kunskapspartner som vi också säger i vårt kundlöfte.

    ”Fria bygghandlare, tillsammans som Woody”
    Kundlöftet, ”vi får bygget att snurra”, är en formulering som Woody Bygghandel använder sig av sedan flera år tillbaka, men nytt är att man invid det grafiska kugghjulet lagt till ”fria bygghandlare, tillsammans som Woody”.

    – Vi vill göra det tydligt att Woody är just en grupp av fria bygghandlare, och framöver kommer de enskilda anläggningarnas namn att lyftas fram mer i vår centrala marknadsföring. De lokala varumärken är starka, och i många fall handlar det om familjeföretag som genom generationer har byggt upp en unik lokalförankring.

    Starka leverantörssamarbeten i stället för EMV
    Under det senaste decenniet har fenomenet med EMV, egna märkesvaror, vuxit sig starkt i byggvaruhandeln liksom i många andra branscher. Woody utmärker sig genom att inte ha lanserat något EMV-sortiment, och det är en medveten strategi säger Mikael Tykesson.

    – Det är ett val som går hand i hand med att vi agerar och profilerar oss som fristående handlare. Vår affärsidé är inte att vi ska ha ”allt” i vårt sortiment, utan bara det som kunderna på våra respektive lokala marknader efterfrågar. Vi samarbetar med välrenommerade leverantörer med starka varumärken och produkter av hög kvalitet, och genom att inte sälja konkurrerande EMV-produkter kan vi erbjuda våra leverantörer fullt fokus på deras sortiment.

    Läs mer om
    Woody Bygghandels kundlöfte

    För mer information
    Mikael Tykesson, försäljnings- och marknadschef Woody Bygghandel, 0702-157537, mikael.tykesson@woody.se

    Läs mer

    Woody lyfter fram det lokala i rikstäckande kampanj

    Ny VD för Woody Bygghandel

    Sveriges ledande frivilligkedja inom byggmaterial, Woody Bygghandel, har beslutat att anställa sin nuvarande styrelseordförande Jonas Jonasson som ny VD. I arbetet framåt betonar Jonasson vikten av att värna om och fortsätta bygga på den plattform av Entreprenörsanda, Affärsmannaskap och Relationer som redan idag gör delägare inom Woody så unika och starka på sina lokala marknader.

    Sveriges ledande frivilligkedja inom byggmaterial, Woody Bygghandel, har beslutat att anställa sin nuvarande styrelseordförande Jonas Jonasson som ny VD. I arbetet framåt betonar Jonasson vikten av att värna om och fortsätta bygga på den plattform av Entreprenörsanda, Affärsmannaskap och Relationer som redan idag gör delägare inom Woody så unika och starka på sina lokala marknader.

    Jonas Jonasson, som idag är seniorkonsult och partner på ValueOne, en av Sveriges ledande specialister inom Supply Chain Management, har varit styrelseordförande för Woody Bygghandel sedan oktober 2021. Under de senaste månaderna är han även tillförordnad VD på deltid för Woody och rollen som ordinarie VD på heltid tillträder han från 1 mars 2023.

    Tydlig inköpskompetens och god inblick i organisationen
    Fredrik Bergh som är styrelseledamot i Woody, liksom VD för NP Nilsson med anläggningar runt om i södra Sverige, kommenterar valet av Jonasson som ny VD.

    - Vi har sökt efter en kandidat som kraftfullt kan fatta beslut som utvecklar vårt Servicekontor och som kan driva oss delägare inom Woody framåt i vår lokala utveckling. Det har varit prioriterat att hitta en person som kommer in med nya ögon, men som samtidigt kan komma i gång snabbt, och Jonas har under sin tid i styrelsen fått god inblick i verksamheten och de utmaningar som väntar framåt. Vi i styrelsen har imponerats av hans tydliga inköpskompetens och proffsighet men också av hans härliga personlighet. Med Jonas ledning kommer vi delägare få support från ett Servicekontor med rätt fokus väl rustat för framtidens utmaningar.

     Från mode via hemelektronik till extern specialist
     Jonas Jonasson kommer från en bakgrund med chefspositioner inom flera retail- och handelsföretag där han har arbetat på såväl strategisk som operativ nivå med inköps- och organisationsfrågor. Bland tidigare anställningar märks arbetsgivare som H&M, där han på 1990-talet bland annat arbetade med kedjans expansion i Tyskland och nyetablering i USA.

     - Det var strax efter IT-kraschen, i början av 2000-talet, som jag gick över från försäljnings- till inköpssidan. De senaste 20 åren i min karriär kan sedan delas upp i de första tio åren då jag arbetade som anställd, på olika ansvarspositioner i linjeorganisationer, och de senaste tio då jag arbetat som extern konsult.

     - Som inköpschef för hemelektronikkedjan Onoff skaffade jag mig värdefulla erfarenheter av att analysera och optimera snabba och stora inköpsflöden med låg marginal och kort produktlivscykel, i hög- såväl som lågkonjunktur.

     - Hos ValueOne har jag under de senaste tio åren jobbat med att skapa högre värde i försörjningskedjan och totalaffären genom främst verksamhetsutveckling inom inköp. Uppdragsgivare har varit företagsledning inom företag på den nordiska marknaden.

      Fortsatt satsning på de lokala marknaderna
      Många delägare inom Woody har haft en stark utveckling och ökat omsättningen långt över branschgenomsnittet. Strategin framåt handlar enligt Jonas Jonasson om att ytterligare förstärka positionen för de idag 40 delägarnas cirka 80 anläggningar på sina respektive geografiska marknader. Förutsättningarna för att lyckas listar han under fyra punkter:

      • Woody ska ännu tydligare bli den lokala service- och kunskapspartner som vi säger i vårt kundlöfte ”Vi får bygget att snurra”. Vi erbjuder en helhetslösning, inte bara en planka med ett pris.
      • Woody samarbetar med välrenommerade leverantörer som erbjuder starka varumärken och kvalitetsprodukter, utan konkurrens med EMV produkter. ”Woody har inte allt, bara det bästa.”
      • Woody ska fortsätta satsa på närvaron, relationerna och samverkan med kunderna på den lokala marknaden. Viktigt för våra delägare är då att kunna attrahera och behålla vår kompetenta personal, och det ska vi från centralt håll bidra med genom skräddarsydda utbildningar och utvecklingsprogram.
      • Woody ska ha god kostnadskontroll på centrala kostnader och kostnadseffektivt erbjuda våra delägare de fördelar och tjänster som bäst och bredast bidrar till lönsamhet och långsiktighet.

      Jonas Jonasson, som ursprungligen kommer från Hässleholm byter i samband med tillträdandet som VD bostadsort från Stockholm till Båstad, och kommer att ha Woodys Servicekontor i Helsingborg som utgångspunkt.

      För mer information
      Jonas Jonasson, tillträdande VD och styrelseordförande för Woody Bygghandel: 0706–28 22 10, jonas.jonasson@woody.se

      Fredrik Bergh, styrelseledamot för Woody Bygghandel och VD för NP Nilsson: 0703–447200, fredrik.bergh@npn.se

      Läs mer

      Ny VD för Woody Bygghandel

      Fellessons Bygghandel växer med Trähuset i Älmhult

      Fellessons Bygghandel är en av de största delägarna i Woody Bygghandel och ett ledande namn inom byggmaterialhandeln i Småland. Genom att förvärva Trähuset i Älmhult expanderar man nu verksamheten söderut.

      Fellessons Bygghandel är en av de största delägarna i Woody Bygghandel och ett ledande namn inom byggmaterialhandeln i Småland. Genom att förvärva Trähuset i Älmhult expanderar man nu verksamheten söderut.

      Fellessons Bygghandel grundades av Fritiof Fellesson i Växjö 1910 och idag är det tredje och fjärde generationen Fellesson som driver företaget. Genom åren har man expanderat med såväl nya verksamhetsområden (Timber Products, Industrifärg och InWood Projects) som utvidgning av bygghandelsverksamheten.

      Utöver sina två anläggningar i Växjö (Smedjegatan och Evedal) driver familjen Fellessons sedan tidigare även Carlenskogs Bygghandel i Vimmerby, Korsberga Byggprodukter, Åseda Bygg & Järn – och nu väntar alltså nästa tillskott.

      Intressant marknad med god tillväxt
      När Fellessons Bygghandel vid årsskiftet tar över Trähuset i Älmhult blir det företagets sjätte anläggning och en viktig expansion söderut i Småland.

      – Vi är mycket glada att kunna etablera verksamhet i Älmhult som vi bedömer som en intressant marknad med god tillväxt. Anläggningen ligger på en attraktiv adress och vi ser fram emot att välkomna befintliga och nya kunder dit i början av 2023, säger VD Anders Fellesson.

      – Trähuset i Älmhult har drivits av Patrik Strid och Leif Roos sedan 1998. Tillsammans har de byggt upp en framgångsrik lokal bygghandel med kringliggande tjänster som uppskattats av Älmhultsborna och det ser vi fram emot att få utveckla och bygga vidare på, säger Niklas Fellesson som är byggsäljare.

      Fellesons Bygghandel erbjuder ett komplett sortiment av kvalitativa byggvaror liksom logistiktjänster och byggrådgivning för proffs och medvetna konsumenter. Genom sitt delägande i Woody Bygghandel säkerställer man funktioner som inköp, miljö och IT.

      Entreprenörsanda och erfarenhet
      – Det är glädjande att vi har delägare som vågar satsa offensivt även i dessa osäkra tider. Fellessons etablering i Älmhult innebär en ytterligare förstärkning av Woody Bygghandels närvaro i Småland. Fellessons är ett familjeföretag med stark entreprenörsanda och en lång erfarenhet som ger fördelar för kunden på den lokala marknaden, säger Mikael Tykesson, försäljnings- och marknadschef för Woody Bygghandel.

      För mer information
      Mikael Tykesson, försäljnings- och marknadschef Woody Bygghandel, 0702-157537, mikael.tykesson@woody.se
      Anders Fellesson, VD Fellessons Bygghandel, 0470-70 98 71, afe@fellessons.se
      Niklas Fellesson, Byggsäljare Fellessons Bygghandel, 0470-70 98 33, nfe@fellessons.se

      Läs mer

      Fellessons Bygghandel växer med Trähuset i Älmhult

      Woody Bygghandel lanserar nytt paket av digitala utbildningar i samarbete med Presto

      I samarbete med Presto, som är marknadsledande gällande utbildningar inom arbetsmiljö, brandskydd och säkerhet, erbjuder Woody Bygghandel ett handplockat utbud av digitala utbildningar för hantverkare. Utbildningarna grundar sig på de krav som ställs av till exempel Arbetsmiljöverket, men också av beställare i branschen.

      I samarbete med Presto, som är marknadsledande gällande utbildningar inom arbetsmiljö, brandskydd och säkerhet, erbjuder Woody Bygghandel ett handplockat utbud av digitala utbildningar för hantverkare. Utbildningarna grundar sig på de krav som ställs av till exempel Arbetsmiljöverket, men också av beställare i branschen.

      - Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att utbilda sig och hålla sig uppdaterade kring föreskrifter, lagkrav, produktkrav och regler för exempelvis uppförande och nedmontering av ställningar, säger Charlotta Fredenberg som är utbildningsansvarig på Woody Bygghandel.

      De digitala utbildningarna kan genomföras när som helst och var som helst, och som registrerad på woody.se får kunden tillgång till en bred kurskatalog och en rad andra smarta tjänster.

      - Presto är en garanti för att utbildningarna håller högsta kvalitet. Möjligheten att gå dessa utbildningar helt eller huvudsakligen digitalt innebär också en frihet och flexibilitet som vi vet är mycket värd för våra kunder.

      Beroende på vilken utbildning man gått får man ett certifikat som plastkort eller diplom. Man kan också lägga in certifikatet elektroniskt i sitt ID06-kort, vilket har blivit mycket uppskattat. På byggarbetsplatser som tillämpar systemet kan man då identifiera sig med sina samtliga kompetenser när man blippar sitt kort.

      För tillfället erbjuder Woody Bygghandel 12 olika säkerhetsutbildningar i samarbete med Presto. Utbildningarna uppdateras kontinuerligt för att alltid innehålla rätt information och nya utbildningar lanseras årligen. Aktuell kurskatalog finns på woody.se/utbildningar

      För mer information
      Charlotta Fredenberg, Ansvarig Event & Utbildning Woody Bygghandel: 0720-77 95 42, charlotta.fredenberg@woody.se

      Läs mer

      Woody Bygghandel lanserar nytt paket av digitala utbildningar i samarbete med Presto

      NP Nilsson expanderar med ny anläggning i Osby

      NP Nilsson är en av de största delägarna i Woody Bygghandel och en ledande byggmaterialhandlare i norra Skåne och södra Halland. Sedan tidigare har man anläggningar i Båstad, Grevie, Halmstad, Helsingborg, Laholm och Ängelholm och genom att förvärva XL-Bygg Osby utvidgar man nu sitt upptagningsområde österut.

      NP Nilsson är en av de största delägarna i Woody Bygghandel och en ledande byggmaterialhandlare i norra Skåne och södra Halland. Sedan tidigare har man anläggningar i Båstad, Grevie, Halmstad, Helsingborg, Laholm och Ängelholm och genom att förvärva XL-Bygg Osby utvidgar man nu sitt upptagningsområde österut.

      – Det är fantastiskt roligt när våra delägare satsar offensivt och förvärvar nya anläggningar. Att med våra gemensamma styrkor vad gäller exempelvis inköp och sälj- och marknadssupport kunna underlätta sådana här expansioner är ett av våra självklara mål, säger Mikael Tykesson, försäljnings- och marknadschef för Woody Bygghandel.

      – NP Nilsson har en stark ställning längs kusten från Helsingborg till Halmstad och nu har man möjligheten att ta marknadsandelar österut. För oss inom Woody innebär den nya satsningen, tillsammans med vår nytillkomna delägare Balkheds i Markaryd, en förstärkt närvaro i norra Skåne och södra Småland, och det är så klart väldigt positivt.

      Anrikt familjeföretag med stark lokalanknytning
      Det som idag heter XL-Bygg Osby är liksom många andra Woody-anläggningar ett anrikt familjeföretag och grundades redan 1961. Med en omsättning på ca 50 miljoner och 14 anställda har man som mål att kunna erbjuda samma personliga service som man gjort ända sedan starten.

      – Efter många års ägande inom familjen var det dags att hitta en ny ägare. Vi har sökt efter någon som har ett stort hjärta för Osby och som kan utveckla bygghandeln vidare. Det känns tryggt och bra att lämna över nycklarna till våra vänner hos NP Nilsson, säger Tomas Johansson, som är VD för anläggningen.

      – Vi känner Tomas och hans partners väl sedan många år. Våra familjeföretag påminner mycket om varandra, med vår starka lokala förankring och våra värderingar, så när vi nu fick en möjlighet att inleda en förhandling gick processen fort. Vi är stolta över det förtroende som de tidigare ägarna har gett oss, säger Fredrik Bergh, VD på NP Nilsson.

      NP Nilsson tillträder som ägare den 1 augusti. 

      För mer information
      Mikael Tykesson, försäljnings- och marknadschef Woody Bygghandel, 0702-157537, mikael.tykesson@woody.se
      Fredrik Bergh, VD NP Nilsson, 0431-362215, fredrik.bergh@npn.se
      Tomas Johansson, VD XL-Bygg Osby, 0479-12675, tomas.johansson@osby.xlbygg.se

      Läs mer

      NP Nilsson expanderar med ny anläggning i Osby

      Starkt första kvartal för Woody Bygghandel

      Försäljningsutvecklingen för svensk byggmaterialhandel är fortsatt stark och Woody Bygghandel ökar mer än genomsnittet på jämförbara enheter. Under de tre första månaderna 2022 ökade frivilligkedjan med 22,3% jämfört med marknadens 18,9%. För helåret 2021 var försäljningsökningen drygt 5% högre än genomsnittet

      Försäljningsutvecklingen för svensk byggmaterialhandel är fortsatt stark och Woody Bygghandel ökar mer än genomsnittet på jämförbara enheter. Under de tre första månaderna 2022 ökade frivilligkedjan med 22,3% jämfört med marknadens 18,9%. För helåret 2021 var försäljningsökningen drygt 5% högre än genomsnittet.

      - En del av ökningen beror på ökade materialpriser, men den största anledningen är att våra handlare drivs av att serva och stötta sina kunder, säger Mikael Tykesson, försäljnings- och marknadschef på Woody Bygghandel.
      - Genom gott samarbete mellan Woodys alla handlare, Servicekontoret och våra leverantörer har vi också lyckats säkerställa en bra tillgänglighet på material.

      Försäljningsstatistiken kommer från Byggmaterialindex, framtaget av HUI Research på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

      För mer information
      Mikael Tykesson, försäljnings- och marknadschef Woody Bygghandel
      mikael.tykesson@woody.se
      0702-157537

      Läs mer

      Starkt första kvartal för Woody Bygghandel

      Woody Bygghandel vässar sin e-handel för företagskunder

      Woody Bygghandel lanserar en lösning som ska locka fler proffsbyggare att använda kedjans e-handel. Registrering och inloggning med BankID ska förenkla affärerna för såväl befintliga som nya företagskunder.

      Woody Bygghandel lanserar en lösning som ska locka fler proffsbyggare att använda kedjans e-handel. Registrering och inloggning med BankID ska förenkla affärerna för såväl befintliga som nya företagskunder.

      – Fram tills nu har man behövt kontakta en säljare på någon av våra anläggningar för att få inloggningsuppgifter till vår e-handel Plattan. Det är tydligt att kunderna har upplevt det som en viss tröskel, säger Daniel Wisarve som är ansvarig för digitala affärer på Woody Bygghandel.

      – Med den nya lösningen räcker det att firmatecknaren hos kunden, som vanligtvis också är företagets VD, går in på sin lokala Woody Bygghandels hemsida och registrerar sig med BankID och sina företagsuppgifter. Efter det kan han eller hon skapa ett valfritt antal personliga profiler för de medarbetare som ska kunna göra beställningar. Det blir både enklare och säkrare för kunden eftersom man får full koll på alla beställningar som görs.

      Väl inloggad får kunden precis som tidigare tillgång till en rad smarta funktioner, berättar Daniel Wisarve.

      – Vår kundportal är som en digital verktygslåda i vardagen. Här får man upp hela produktkatalogen och gällande avtalspriser. För att spara tid kan man göra personliga inköpslistor och få fakturaöversikt och slutdokumentationer för sina projekt. Man får också tillgång till Woody Akademin med kostnadsfria företagsutbildningar.

      – Vi ser att det finns en kraftigt växande efterfrågan att handla online och framöver kommer vi att fylla på vår e-handel Plattan med ännu fler smarta funktioner.

      För mer information
      Daniel Wisarve, ansvarig för digitala affärer på Woody Bygghandel:
      0706-597877 eller daniel.wisarve@woody.se

      Läs mer

      Woody Bygghandel vässar sin e-handel för företagskunder

      Woodys vd lämnar bolaget

      Sedan Peter Sjödahl kom in som vd på Woody Bygghandel under hösten 2019 har kedjan genomgått stora förändringar, och nu har styrelsen beslutat att anpassningar behöver göras för att möta nya utmaningar i omvärlden. Styrelsen ser ett behov av en vd med en profil som delar styrelsens framtidsperspektiv.

      Sedan Peter Sjödahl kom in som vd på Woody Bygghandel under hösten 2019 har kedjan genomgått stora förändringar, och nu har styrelsen beslutat att anpassningar behöver göras för att möta nya utmaningar i omvärlden. Styrelsen ser ett behov av en vd med en profil som delar styrelsens framtidsperspektiv.

      Mot bakgrund av detta lämnar Peter Sjödahl sitt uppdrag hos oss. Vi har arbetat mycket bra och haft tre framgångsrika år tillsammans. Beslutet att Peter Sjödahl lämnar har tagits gemensamt.

      ”Jag har uppskattat att få jobba tillsammans med de duktiga och framgångsrika entreprenörerna i Sveriges enda riktiga frivilligkedja, samt att tillsammans med det fantastiska teamet på Servicekontoret stötta delägarna. Nu ser jag fram emot nya utmaningar” säger Peter Sjödahl som lämnar bolaget den 13 april 2022.

      Rekrytering av ny vd påbörjas efter sommaren. Fram till dess kommer den fortsatta ledningen och driften av Servicekontoret säkerställas av nuvarande ledningsgrupp. Styrelseordförande Jonas Jonasson kommer att stötta ledningsgruppen och vara på plats på Servicekontoret ca en dag i veckan.

      För mer information vänligen kontakta:
      Jonas Jonasson, styrelseordförande 070-628 22 10

      Läs mer

      Balkheds Bygg & Djurfoder blir en del av Woody Bygghandel

      Woody Bygghandel får från och med april en ny delägare och anläggning i Balkheds Bygg & Djurfoder i Markaryd. Anläggningen är liksom många andra Woody-anläggningar ett familjeföretag med stark lokalanknytning och startades av Inger-Marie och Krister Balkhed 1985.

      Woody Bygghandel får från och med april en ny delägare och anläggning i Balkheds Bygg & Djurfoder i Markaryd. Anläggningen är liksom många andra Woody-anläggningar ett familjeföretag med stark lokalanknytning och startades av Inger-Marie och Krister Balkhed 1985.

      Sedan 2017 är det syskonen Åsa och Martin Balkhed som driver anläggningen som omsätter ca 40 miljoner kronor varav ca 30 miljoner är byggmaterial. Åsa Balkhed berättar att det finns flera skäl att man efter tre år utan kedjeanslutning har valt att bli en del av Woody Bygghandel.

      – Woody är ett starkt varumärke som stärker oss i profilering gentemot våra konkurrenter. Vi blir också en del av en stark inköpsorganisation där vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser på ett attraktivt sortiment av byggvaror. Vi får automatiska prisuppdateringar två gånger i veckan, vilket besparar oss mycket arbete.

      Peter Sjödahl som är VD på Woody Bygghandel kommenterar:

      – Balkheds Bygg & Djurfoder är ett välkommet tillskott till Woody. Anläggningen ger oss närvaro i ett geografiskt intressant område och Åsa, Martin och deras personal har ett härligt engagemang för sina kunder. För att stärka Woodys position på marknaden för vi diskussioner med andra handlare runtom i landet.

      Balkheds Bygg & Djurfoder kommer att få tillägget ”en del av Woody Bygghandel” i sitt namn. Utöver sitt byggsortiment erbjuder man, som namnet antyder, också foder för såväl husdjur som boskap, vilket har visat sig vara en framgång på den lokala marknaden. Anläggningen har en butiksyta på 1100 kvm och en lageryta på 1300 kvm.

      För mer information:

      Åsa Balkhed, VD på Balkheds Bygg & Djurfoder: 0433-16054 eller asa@balkheds.se

      Peter Sjödahl, VD på Woody Bygghandel: 0720-77 36 53 eller peter.sjodahl@woody.se

      Läs mer

      Balkheds Bygg & Djurfoder blir en del av Woody Bygghandel

      Woody satsar på proffsen och lanserar 12 nya kurser för hantverkare

      Frivilligkedjan Woody Bygghandel fortsätter sin digitala utbildningssatsning och släpper nu ytterligare tolv proffsutbildningar inom allt från golvläggning och fönstermontering till material- och maskinkunskap. Målet är att hjälpa kunderna att göra sina byggprojekt enklare, roligare och mer kostnadseffektiva.

      Frivilligkedjan Woody Bygghandel fortsätter sin digitala utbildningssatsning och släpper nu ytterligare tolv proffsutbildningar inom allt från golvläggning och fönstermontering till material- och maskinkunskap. Målet är att hjälpa kunderna att göra sina byggprojekt enklare, roligare och mer kostnadseffektiva.

      Digital lärportal med kostnadsfria utbildningar
      Woody lanserade nyligen den digitala utbildningskanalen Woody Akademin, en lärportal med utbildningsmaterial för alla som är kunder hos kedjan och vill bygga på sin kunskap. Materialet är utformat tillsammans med produktleverantörerna och består av lättillgängliga och kostnadsfria kurser i form av e-learnings innehållande filmer, guider, hållbara val, tips, tjänster, monteringsanvisningar och nyheter.

      - Woody Akademin är en av många metoder som vi använder för att dela med oss av vår kunskap och stärka proffsen. Vi vill hjälpa våra kunder genom hela projektet. Genom våra proffsutbildningar får våra kunder verktygen som hjälper dem att göra ett ännu bättre jobb, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till ännu fler uppdrag, förklarar Mikael Tykesson, försäljnings- och marknadschef på Woody Bygghandel.

       Tolv nya kurser
       Den 15 oktober släpps tolv nya proffsutbildningar i Woody Akademin. Kurserna finns tillgängliga för alla som är kunder med inloggning på Woodys hemsida.

       • Svenska fönster – Fönstermontering för Proffs
       • Elitfönster – Bli kunskapsproffs på Elitfönster
       • NorDan – NorDans fönsterskola
       • Bjelin – Utbildning i framtidens golv
       • Ljungberg Fritzoe – Produktegenskaper för Plywood och OSB
       • Bo Andrén – Grundläggande skivskola
       • TECCA fd, T-Emballage – Hållbart byggande med Teshell
       • Norgips – Gipsskolan
       • Fresh – Freshs klimatskola
       • Prästängen – Subfloor golvregelsystem
       • Bosch – Produktutbildning maskiner och tillbehör
       • Monier – Produktskola tegeltak

       Vill du veta mer?
       Kontakta:
       Mikael Tykesson, försäljnings- och marknadschef, Woody Bygghandel AB
       mikael.tykesson@woody.se 070-215 75 37
       Charlotta Fredenberg, utbildningsansvarig, Woody Bygghandel AB
       charlotta.fredenberg@woody.se 072-077 95 42

       Läs mer

       Woody satsar på proffsen och lanserar 12 nya kurser för hantverkare

       Hejdes Woody Bygghandel öppnar nytt i Kävlinge

       Hejdes är ett välkänt namn bland både proffs- och privatkunder i västra Skåne – och idag den 16:e augusti öppnar man upp i helt nya lokaler i Kävlinge.

       Hejdes är ett välkänt namn bland både proffs- och privatkunder i västra Skåne – och idag den 16:e augusti öppnar man upp i helt nya lokaler i Kävlinge. Den nya anläggningen med butik och drive-in på 1400 mersätter den tidigare Hejdes-anläggningen i Kävlinge, samtidigt som man under fjolåret har flyttat distributionslagret till Löddeköpinge. Även den nya anläggningen erbjuder ett komplett sortiment inom bygg och förnödenheter till såväl yrkesproffs som hemmafixare.

       – Det känns fantastiskt kul att öppna en fräsch och välsorterad anläggning på detta optimala läge, säger vd Björn Törngren.
       – Detta är en stor satsning vi gör för att möta marknadens ökande efterfrågan, och jag ser fram emot att få möta både gamla och nya kunder i butiken. Nytt för den nya anläggningen är bland annat en ännu bättre drive-in med merparten av varorna under tak, samt ett helt nytt brett färgsortiment från Nordsjö.

       Familjen Törngren var med och grundade företaget Hejdes redan 1947, och idag är det tredje generationen med syskonen Björn och Nina Törngren som driver den dagliga verksamheten. Familjen driver även Hejdes-anläggningarna i Löddeköpinge och Svalöv.

       Den nya anläggningen finns på Tostarpsvägen 12 i Kävlinge och har öppet 6.30–17 på vardagar och 9–13 på lördagar.

       För mer information, kontakta Björn Törngren på 046-72 26 71 eller bjorn.torngren@hejdes.se

       Läs mer

       Hejdes Woody Bygghandel öppnar nytt i Kävlinge

       Woody Bygghandel lanserar Boka och Hämta-tjänst

       I juli lanserar Woody Bygghandel en tjänst kallad Boka & Hämta, där man ska kunna beställa sina varor online för att sedan hämta och betala i butik. Med den nya tjänsten vill man öka sin tillgänglighet för framförallt konsumentmarknaden.

       E-handeln har haft stark tillväxt under de senaste åren. Inom bygghandeln är det olika former av ”click and collect”-tjänster som har vuxit allra mest.

       I juli lanserar Woody Bygghandel en tjänst kallad Boka & Hämta, där man ska kunna beställa sina varor online för att sedan hämta och betala i butik. Med den nya tjänsten vill man öka sin tillgänglighet för framförallt konsumentmarknaden.

       – Det finns ganska så olika önskemål bland våra privatkunder gällande hur man vill göra sina inköp, säger Mikael Tykesson som är Försäljning- och marknadschef på Woody Bygghandel.

       – Vi lägger stor vikt vid att alltid kunna erbjuda professionell rådgivning på plats i våra anläggningar. Samtidigt har vi många kunder som redan vet vilka varor de vill ha och som är vana att handla på nätet.

       – Våra online-tjänster för företagskunder är uppskattade och vi har haft en kraftig försäljningstillväxt på företagskunder det senaste året. Med Boka & Hämta kan vi nu erbjuda en smidig lösning även för våra privatkunder.

       I ett första steg kommer Boka & Hämta att erbjudas på ett 25-tal anläggningar runt om i Sverige. I nästa steg, under 2022, är målet att merparten av anläggningarna ska välja att erbjuda tjänsten.

       För mer information:

       Mikael Tykesson – Försäljning- och marknadschef
       042-38 05 57
       mikael.tykesson@woody.se

       Daniel Wisarve – Ansvarig Digitala Affärer
       042-442 41 57
       daniel.wisarve@woody.se


       Läs mer

       Woody Bygghandel lanserar Boka och Hämta-tjänst

       Gotlands största byggvaruhandlare återvänder till Woodykedjan

       För fem år sedan lämnade gotländska Järn AB Södertorg sin plats som delägare i Woody Bygghandel. Nu återvänder företaget till den stora kedjan av fria handlare.

       För fem år sedan lämnade gotländska Järn AB Södertorg sin plats som delägare i Woody Bygghandel. Nu återvänder företaget till den stora kedjan av fria handlare.

       Järn AB Södertorg och deras tre Snicken-butiker omsätter cirka 265 miljoner kronor om året. Det gör företaget till Gotlands överlägset största bygghandlare.

       – Det har gått väldigt bra för oss under den här femårsperioden, säger vd Kim Jakobsson, men vi har ändå haft en dialog med Woody längs vägen. Framför allt är det Woodys inköpsverksamhet som viktig för oss, och nu har den fått en riktning och ett fokus som verkligen tilltalar oss.

       Välkomna tillbaka
       Woody Bygghandels VD Peter Sjödahl välkomnar Järn AB Södertorg och Snicken-butikerna tillbaka med öppna armar:

       – Det händer ju att delägare lämnar Woodykedjan då och då, säger han. Oftast handlar det om att de sålt sin verksamhet till andra kedjor. Att lämna för att bli fristående är mer sällsynt – och att sedan återvända på det här sättet vet jag inte om jag kan minnas att det har hänt förut. Självklart är vi mycket stolta och glada över att kunna välkomna Snicken tillbaka till Woody igen.

       För ytterligare information, vänligen kontakta:
       Kim Jakobsson, vd och delägare, Järn AB Södertorg, telefon: 0705-11 33 92, e-post: kim.jakobsson@jabs.se
       Peter Sjödahl, vd Woody Bygghandel, telefon 0720-77 36 53, e-post: peter.sjodahl@woody.se

       Läs mer

       Gotlands största byggvaruhandlare återvänder till Woodykedjan

       C24 Bygg satsar på tillfällig butik vid Godisfabriken i Gävle

       I dag öppnar den lokala bygghandlaren C24 Bygg en ny tillfällig butik precis intill Godisfabriken. Med denna unika satsning hoppas man bidra till mer hållbart byggande samt förbättra logistiken för både byggherrar och hantverkare på byggarbetsplatserna i och kring Godisfabriken.

       I dag öppnar den lokala bygghandlaren C24 Bygg en ny tillfällig butik precis intill Godisfabriken. Med denna unika satsning hoppas man bidra till mer hållbart byggande samt förbättra logistiken för både byggherrar och hantverkare på byggarbetsplatserna i och kring Godisfabriken.

       Butiken kommer att förenkla både logistik och få ner antalet transporter in på området.

       – Detta är ett test från vår sida som jag tror både hantverkare, beställare samt även Gävleborna som bor i området kommer att välkomna och uppskatta, berättar en entusiastisk Mathias Printz, som till vardags arbetar som hållbarhetsansvarig på C24 Bygg.

       Med denna så kallade pop-up butik vill C24 Bygg bidra till en mer effektiv byggarbetsplats genom att hantverkarna kan gå till butiken och fylla på med det material som behövs för dagen.

       Den mobila projektbutiken på cirka 90 kvadratmeter kommer att byggas upp i Baggarevarvet och erbjuda runt 500 olika artiklar, i första hand olika förbrukningsartiklar samt förnödenheter. Artiklar som även kommer att kunna köras ut med eldrivet arbetsfordon inom området.

       – Med vår lösning får byggarna tillgång till allt de behöver på ett ställe och onödiga transporter in och ut på området kan reduceras. Vilket är både tidsbesparande och bra för miljön, fortsätter Mathias Printz som kommer att fungera som samordnare i den nya tillfälliga butiken.

       Med färre transporter så minskar även belastningen på vägnätet betydligt. Redan idag är Fältskärsleden, Islands bron och Södra Skeppsbron vägnät hårt belastat. Och med både brandstation och polisstation i närområdet kan varje sekund vara viktig vid en eventuell utryckning.

       Utöver satsningen på den tillfälliga butiken kan C24 Bygg erbjuda regionens mest utvecklade logistik­lösningar för hållbart byggande till både byggherrar och beställare. Via sitt toppmoderna logistikcenter har C24 stor kapacitet att lagra även skrymmande byggmaterial, som sedan kan samlastas så att varje transport utnyttjas optimalt.

       På detta sätt kan det totala antalet transporter reduceras och det är även lättare att styra transporterna till tider som påverkar övrig trafik samt de boende runt Godisfabriken i så liten utsträckning som möjligt.

       För mer information kontakta:
       Kalle Deutsch, marknadschef och platschef, C24 Bygg 076- 555 59 15
       Mathias Printz, hållbarhetsansvarig, C24 Bygg 010- 222 90 09

       OM GODISFABRIKEN:

       Godisfabriken är namnet på det nya bostadsområde som växer fram på norra Brynäs på den före detta Läkeroltomten som köpts av det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna. En spännande satsning där bolaget har anlitat den internationellt kända eko-arkitekten Jason Pomeroy till sina två hus.

       Godisfabriken byggs av Gavlegårdarna, NCC, PEAB, Riksbyggen, Pure Housing, K2A och Gävle Parkeringsservice. Tanken är att skapa en tät och varierad stadsmiljö med både verksamheter och bostäder av olika typ. Projektet omfattar totalt cirka 750 bostäder i olika etapper och projektet förväntas vara slutfört 2025.

       Läs mer

       C24 Bygg satsar på tillfällig butik vid Godisfabriken i Gävle

       Dejeträ ny delägare i Värmland

       Den 1 maj växer Woody Bygghandel ännu mer. Då ansluter värmländska Dejeträ AB som den 47:e delägaren i den unika kedjan av fria bygghandlare.

       Den 1 maj växer Woody Bygghandel ännu mer. Då ansluter värmländska Dejeträ AB som den 47:e delägaren i den unika kedjan av fria bygghandlare.

       Dejeträ grundades 1947 och de nuvarande ägarna har drivit företaget sedan 2006. 
       I dag har man ett tiotal anställda och omsätter cirka 30 miljoner. Förutom det vanliga bygghandelssortimentet är det lister som är den stora specialiteten – både genom ett ovanligt stort sortiment av standardlister och ett eget hyvleri.

       Fortsatt tillväxt
       Nu är det dags att ta nästa steg genom att gå med som delägare i Woody Bygghandel.

       – Vi har funderat fram och tillbaka under en lång tid, säger Mikael Högström som är vd och en av de två ägarna i bolaget. Nu var vi mogna att ta steget, och då gick det fort.

       Dejeträ AB är redan starka på konsumentmarknaden, men vill fortsätta att växa ytterligare – framför allt på proffssidan.

       – Där kommer både vi och våra kunder att ha stor glädje av Woodys starka inköpsorganisation. Och så har de ett kunnande in om e-handel som kommer att bli mycket betydelsefullt för oss. Där har vi inte alls varit aktiva hittills.

       Den sista riktiga frivilligkedjan
       Woody Bygghandels vd, Peter Sjödahl, välkomna den nya delägaren:

       – Vi är den sista riktiga frivilligkedjan inom byggvaror i Sverige. Därför är vi mycket glada över att fler handlare vill komma till oss för att kunna utveckla sin verksamhet. Woody är redan representerat i Arvika och Hagfors, och med Dejeträ får vi nu ännu bättre täckning i Värmland.

       – Vi har för övrigt pågående diskussioner med fler handlare, och jag hoppas och tror att vi snart kan komma i mål även med dem.

       För ytterligare information, vänligen kontakta:

       • Mikael Högström, ägare och vd Dejeträ AB
        telefon: 0706-23 64 94, e-post: mikael@dejetra.se
       • Peter Sjödahl, vd Woody Bygghandel,
        telefon 0720-77 36 53, e-post: peter.sjodahl@woody.se 

       Läs mer

       Dejeträ ny delägare i Värmland

       Utökad spårbarhetscertifiering gör Woody Bygghandel till en starkare partner

       Ytterligare fyra anläggningar inom Woody Bygghandel har nu anslutit sig till kedjans spårbarhetscertifiering av virke enligt kraven för spårbarhet enligt FSC och PEFC.

       Ytterligare fyra anläggningar inom Woody Bygghandel har nu anslutit sig till kedjans spårbarhetscertifiering av virke enligt kraven för spårbarhet enligt FSC och PEFC.

       – Det här gör oss ännu mer konkurrenskraftiga, och till en ännu starkare partner för såväl de stora byggkoncernerna som våra privatkunder.
       Det säger Patric Wichmann som är miljö- och hållbarhetschef för Woody Bygghandel.

       Viktig dokumentation
       – Material från ansvarsfullt brukade skogar har vi sålt i många år, understryker Wichmann. Det certifieringen innebär är att vi kan dokumentera ursprunget på ett sätt som är vattentätt i våra kunders egna certifieringsprocesser.

       Det här är viktigt för flera kategorier av kunder: stora koncerner, som bygger enligt certifieringskriterier som Svanen och Miljöbyggnad, leverantörer till fastighetsbolag som har certifierade byggnader – och för hushållskunder som tycker att det är viktigt skogsindustrin tar ansvar för hållbart skogsbruk.

       – Trycket på att kunna leverera certifierat material stiger. Ju fler företag och privatpersoner som tycker att hållbarhet är viktigt, desto högre blir efterfrågan och ännu fler delägare i Woody Bygghandel kommer därför att ansluta sig till systemet under året.

       En enkel process för att ansluta fler
       Miljöcertifiering är dock ofta en lång process i många steg.
       – En viktig del av mitt jobb är att göra det enkelt för nya delägare att komma in i systemet, säger Patric Wichmann. Vi har därför tagit fram en enkel checklista som innebär att när man har avverkat punkterna där är man också mogen att granskas och certifieras.

       Eller som en av delägarna, Håkan Erlandsson, vd för Sotenäs Trä i Bovallstrand, uttrycker saken:

       – Enkelt och smidigt. Inga konstigheter alls!

       För ytterligare information, vänligen kontakta:

       • Patric Wichmann, miljö- och hållbarhetschef Woody Bygghandel,
        telefon: 042-38 05 51, e-post: patric.wichmann@woody.se
       • Peter Sjödahl, vd Woody Bygghandel,
        telefon 0720-77 36 53, e-post: peter.sjodahl@woody.se

       Woody-anläggningar med spårbarhetscertifiering enligt PEFC- och FSC (de senast certifierade markerade med *):

        • AB Jan-Adolf Olssons Trävaruaffär i Hjälteby*
        • Angered Byggvaror Aktiebolag
        • Bergqvist Järn & Byggmaterial AB
        • Bro Bygghandel AB*
        • Holgers Stugmaterial Aktiebolag i Borås
        • Kungälvs Trävaru AB
        • NA Svensson i Nyköping (Woody Bygghandel Stockholm Syd AB)
        • NA Svensson i Vagnhärad (Woody Bygghandel Stockholm Syd AB)
        • NA Svensson i Huddinge (Woody Bygghandel Stockholm Syd AB)
        • N.P. Nilssons Trävaruaktiebolag i Grevie
        • N.P. Nilssons Trävaruaktiebolag i Helsingborg*
        • Orminge Trä & Bygg Aktiebolag
        • Sotenäs Trävaru AB i Bovallstrand*
        • Varbergs Trä AB i Varberg
        • Varbergs Trä AB i Falkenberg
        • Woody Åkersberga (Åkersberga Bygg & Trä AB)


        Fotnot: PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification, och FSC står för Forest Stewardship Council.
         

       Läs mer

       Utökad spårbarhetscertifiering gör Woody Bygghandel till en starkare partner

       Woody förstärker sin nya säljorganisation

       Woody Bygghandel fortsätter att vässa sin nya säljorganisation. För ytterligare ökat fokus och tillväxt inom rikskund har Woody nu rekryterat en ny Key Account Manager för Region Öst, Mellan och Norr. Valet föll på Henry Ericsson med 25 års erfarenhet av sälj och ledarskap, varav tolv år i olika roller inom bygghandeln.

       Woody Bygghandel fortsätter att vässa sin nya säljorganisation. För ytterligare ökat fokus och tillväxt inom rikskund har Woody nu rekryterat en ny Key Account Manager för Region Öst, Mellan och Norr. Valet föll på Henry Ericsson med 25 års erfarenhet av sälj och ledarskap, varav tolv år i olika roller inom bygghandeln.

       Woody har sedan tidigare slagit samman försäljning och marknadsföring till en större enhet med Mikael Tykesson som chef. Efter det har nya centrala flerårsavtal signerats, med bland andra Ikano Bostad, JM, Peab och HBV. Man har också rekryterat Martin Gustafsson som KAM för Region Syd och Väst.

       Nu kan man dessutom presentera Henry Ericsson som ny KAM för Region Öst, Mellan och Norr.

       – Det känns oerhört roligt, spännande och utmanande att tillsammans med Woodys alla engagerade lokala entreprenörer i Region Öst, Mellan och Norr forma ett attraktivt erbjudande till marknaden som leder till nya avtal inom både rikskund och på regional nivå, säger Henry Ericsson.

       51-åringen kommer närmast från Veolia, en global franskägd koncern där han var regionchef för Mälardalen och inriktade sig på återvinning och industriservice. Henry har även en gedigen bakgrund från bygghandeln med tolv år som försäljningschef, filialchef, KAM och regionchef.

       Försäljnings- och marknadschef Mikael Tykesson ser Henry som en mycket viktig kugge för det fortsatta arbetet med att skapa nya affärer via centrala avtal. Avtal som han sedan – tillsammans med delägare, leverantörer och personal på Servicekontoret – är med och implementerar i kedjan.

       – Henry kommer att bidra med värdefull kunskap och lång erfarenhet både från bygghandeln och andra branscher avslutar Mikael Tykesson.

       För ytterligare information kontakta:
       Henry Ericsson, Key Account Manager, Region Öst, Mellan och Norr, Woody Bygghandel 073-817 14 15
       Mikael Tykesson, försäljnings- och marknadschef Woody Bygghandel 0702-15 75 37 

       Läs mer

       Woody förstärker sin nya säljorganisation

       Finja Betong AB huvudleverantör hos Woody

       I arbetet med att utse leverantörer inom respektive produktkategori kan frivilligkedjan Woody Bygghandel – med totalt 47 lokala delägare och 98 anläggningar – nu presentera upphandlingen av produktkategorierna Gjuta-Mura-Putsa samt Golv-Spackel. Finja Betong AB är vald till huvudleverantör och Weber från Saint-Gobain Sweden AB vald som kompletterande leverantör.

       I arbetet med att utse leverantörer inom respektive produktkategori kan frivilligkedjan Woody Bygghandel – med totalt 47 lokala delägare och 98 anläggningar – nu presentera upphandlingen av produktkategorierna Gjuta-Mura-Putsa samt Golv-Spackel. Finja Betong AB är vald till huvudleverantör och Weber från Saint-Gobain Sweden AB vald som kompletterande leverantör.

       Genom att fokusera kedjans totala inköpsvolymer gällande produkter inom bruk, puts, betong samt golvsystem till Finja och Weber får Woody som kedja en starkare ställning hos dessa leverantörer, samtidigt som de lokala Woody-handlarna får fördelar i de nya centrala avtalen. Detta kommer ge den kraft vi sökt för att kunna öka tillväxten på marknaden.
       – Både Finja och Weber är starka varumärken med marknadsledande ställning inom sina områden med ett omfattande produktutbud samt är dessutom rikstäckande leverantörer, konstaterar Birgitta Rydén, kategorichef för Grund – Tungt byggande på Woody Bygghandel.

       Tillsammans med Finja som är vald till huvudleverantör, har Woody satt upp gemensamma mål om att förstärka partnerskapet samt öka både lojalitet och tillväxt. Vi ser Finja som en samarbetspartner med hög kompetens och ett starkt renommé. Dessutom jobbar de aktivt för att utveckla grön betong och skapa de bästa förutsättningarna för en långsiktig hållbar samhällsuppbyggnad. 
       – Utöver Finja är även Weber vald som leverantör inom produktkategorin då vi ser Weber som ett komplement med systemerbjudande som är starka på den svenska marknaden, säger Birgitta Rydén.
       Ett viktigt område i upphandlingen var miljö- och hållbarhetsfrågorna där såväl Finja som Weber arbetar aktivt och systematiskt med att erbjuda Woodys kunder produkter och system som har minsta möjliga miljöpåverkan.

       Valet av Finja och Weber är också i enlighet med den strategi som ledningen för Woody presenterade i slutet av förra året; att istället för egna märkesvaror prioritera och satsa på att förstärka samarbetet med välkända varumärken med fokus på kvalité, miljö­medvetenhet, leveranssäkerhet samt innovativ utveckling. 
       – Det innebär att vi inte konkurrerar utan samarbetar med våra leverantörer. Vi ger våra kunder vad de vill ha; kvalitetsprodukter av välkända varumärken, avslutar Marie Thelin, inköpschef på Woody.

       * * *

       Finja Betong AB fokuserar på murat och putsat byggande och är en rikstäckande leverantör av byggmaterial. Produktutbudet är omfattande och konceptlösningar erbjuds inom allt från block, torrbruk, golvavjämning, fix och fog, fasadputssystem, cellplast och grundelement. All Finjas tillverkning är närproducerad då bolaget har produktionsanläggningar på flera platser i Sverige.
       – Att av Woody bli vald till huvudleverantör är givetvis ärofyllt och ger oss möjlighet att fördjupa vårt samarbete med en ytterst närvarande partner som dessutom besitter en mycket bred lokal förankring, säger Magnus Andersson, ansvarig försäljning på Finja Betong.

       * * *

       Weber är ett varumärke inom Saint-Gobain koncernen som utvecklar, tillverkar och marknadsför världsledande mineralbaserade system, produkter och koncept för både nyproduktion och renovering.
       – Vi välkomnar ett utökat samarbete med Woody där potentialen är stor. Woody med tillhörande lokala entreprenörer står för kunskap, kvalitet och långsiktighet vilket är precis i linje med Webers ambition. Tydligt ställningstagande kopplat till val av leverantörer och samarbetspartners med starka varumärken kommer att vara viktigt inte minst kopplat till våra gemensamma miljöutmaningar framöver där Weber och Saint-Gobain bidrar positivt, säger Magnus Leidhammar, försäljningschef på Saint Gobain Sweden AB, Weber.


       För mer information kontakta:

       Birgitta Rydén, kategorichef för produktområde Grund-Tungt Byggande Woody Bygghandel AB 070-618 42 54
       Marie Thelin, inköpschef, Woody Bygghandel AB 0733-22 30 06
       Magnus Andersson,
       försäljningschef, Finja Betong  AB 0761-17 30 62
       Magnus Leidhammar, försäljningschef, Saint-Gobain Sweden AB, Weber 0708-55 52 39

       Läs mer

       Finja Betong AB huvudleverantör hos Woody
       Nästa >>