Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Skönare uterum

Skönare uterum

Uterumslösningarna blir bara mer och mer energieffektiva. Senast i raden är svenska Santex med sina värmeisolerade och kvalitetssäkrade system för uterum: vikdörrar, skjutdörrar och tak.

De har inte bara energieffektiva 2- och 3-glasfönster utan också aluminiumprofiler med isolatorer som förhindrar köldbryggor. Det minskar värmeläckaget dramatiskt. Dessutom kan man välja till s k energiglas med en beläggning som får värmen att ”studsa tillbaka” in i rummet och som gör att man behåller värmen längre. Allt för att kunna förlänga utesäsongen ytterligare.

 

Santex sätter P

Numera är Santex alla produkter för uterum P-märkta, vilket säkerställer att alla led från råvara till färdigt uterum uppfyller de höga kvalitetskrav som ställs på bl a vatten-, luft- och vind-täthet. P-märkningen är en trygghet för både dig och dina kunder, och dessutom ett kvitto på att Santex levererar en genomgående hög kvalitet.