Produkter
 • Lånesläp*
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar
Betongtillsatsmedel
43 produkter

  Betongtillsatsmedel

  Miljömärkning
  • Typ Bethoheft betongreparation
  • Vikt (kg) 20
  • Typ Ytskydd
  • Användningsområde Skydd, cementbaserade ytor
  • Typ Betonglim
  • Användningsområde Frostsäkert förstärknings- och plastificeringsmedel till betong, murbruk och vitkalk. Kan även användas som dammbindare
  • Typ Cementbruktillsats
  • Användningsområde Skydd mot inträngande vatten, ex för täta putspåslag på källarväggar och tak samt för iblandning i golvbruk och betong
  • Vikt (kg) 1 | 5
  • Typ Cementbruktillsats
  • Användningsområde Där snabbare bindningönskas, ex för murning och lagningar, tätning av mindre läckage | Där snabbare bindning önskas, ex för murning och lagningar, tätning av mindre läckage
  • Vikt (kg) 1 | 6
  • Typ Cementbruktillsats
  • Volym (l) 1
  • Typ Vidhäftare
  • Vikt (kg) 1,2 | 6
  • Volym (l) 1 | 5