Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Unik produktserie från Finja med inbyggd kolsänka

Nu kan du välja alternativa byggprodukter för ett hållbart byggande. Finja Betongs unika produktserie med inbyggd kolsänka i form av biokol har en permanent kolsänka under hela sin livstid på minst 100 år, vilket bidrar till minskad växthuseffekt. Dess lagrade kolatomer hindras nämligen från att komma i kontakt med syre och därmed också från att omvandlas till koldioxid och hamna i atmosfären.

En hållbar trio för murat & putsat

 


 
Finja MURBLOCK BAS ECO 190 SPÅRADE
Finja
 

Murblock bas eco 190 spårade

Art.nr 008272292
 
 
 
Finja MUR- & PUTSBRUK B ECO 23 KG
Finja
 

Mur- & putsbruk b eco 23 kg

Art.nr 008300138
 
 
 
Finja PUTS- & MURBRUK C ECO 23 KG
Finja
 

Puts- & murbruk c eco 23 kg

Art.nr 008300139
 
 

Konkret hållbarhetsexempel

För att belysa skillnaden och inspirera till ett mer medvetet val av byggprodukter presenterar Finja Betong nu ett exempel i form av en murad och putsad komplementbyggnad.

I Finjas exempel på 20 m2 har motsvarande ordinarie produkter ersatts med Murblock Bas ECO, Mur- & Putsbruk B ECO, Puts- & Murbruk C ECO* samt Inomhusbetong ECO. Enligt företagets beräkningar resulterar uppförandet av byggnaden med klimatpositiva byggprodukter i en sänkning av Global Warming Potential, GWP**, med hela 58 procent. Att i detta fall välja grönt sparar således drygt 750 kg koldioxidekvivalenter, exklusive klimatkompensation.

*Arbetet har gjorts tillsammans med företaget Biokolprodukter. Utvecklingen har möjliggjorts med stöd från innovationsprogrammet BioInnovation – en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

** Avser modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2). För livscykelanalyser daterade före 2022 används indikator GWP (EN 15804+A1).

Tillbaka till Finjas varumärkessida >>