Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

TRÄOLJA V BC CUPRINOL UTOMHUS 4,65L
Art.nr 005228606 Lev.art.nr 5140321

Basta BVBAccepteras SundahusB
Cuprinol
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Bästsäljare Cuprinol Träolja V är djuppenetrerande och extremt vattenavvisande Träolja. Cuprinol Träolja V är en träolja avsedd för tryckimpregnerat trä utomhus. Träolja V ger vid strykning en mjölkaktig ton som övergår till att bli färglös efter några minuter efter applicering. Cuprinol Träolja V Motverkar fukt och sprickbildning och bevarar träets naturliga lyster
Användningsområde Utomhus
Förvaring Frostfritt
Kulör BC
Rengöring verktyg Vatten
Torktid 8 timmar
Typ Träolja
Utförande 2 strykningar
Volym (l) 4,65
Åtgång (m²/l) 8-12
Övermålningsbar (h) 12
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare eller miljöstation.