Produkter

Uppreglade golv

Många underlag är ojämna på grund av grovgjuten betong och sättningar. Vid renovering löser SubFloor dessa utmaningar på ett enkelt sätt. Med ett torrt och snabbt monteringsarbete med laserprecision, hamnar golvet i rätt höjd.

Den vanligaste typen av uppregling är med plastskruv – med eller utan fot. Ovanpå placeras en golvspånskiva, lumppapp (eller liknande) och valfritt ytskikt. Mellan regelfacken placeras vår isolering med förstärkt undersida.

Ett alternativ till våra klassiska träreglar. Stålregeln fungerar bra tillsammans med alla golvtyper – enkel uppregling, akustikgolv och ventilerade golv.

Installationsgolv

En positiv effekt med ett uppreglat golv är att det blir ett naturligt utrymme för installationer.

Luftspalten som skapas mellan underlaget och SubFloors reglar ger plats för installationer som till exempel vatten, avlopp, el, data och ventilation. Installationshöjd u.k spånskiva är 414mm. Kapavstånd mellan reglar är max 200mm.

Lågbyggande golv

Marknaden har under en längre tid efterfrågat möjligheten till att bygga lägre bygghöjder och vi på SubFloor såg det som ett naturligt steg att utveckla vidare vårt redan beprövade system. Med den nya stålregeln som är endast 11 mm tunn kommer bygghöjden ner till så lågt som 12mm ovankant regel. Konstruktionen finns i tre olika grundutföranden där stålregeln är densamma, men där man kan använda endast skruv samt två olika sorters skruvfötter för olika krav på underlaget.

Ventilerade golv

Mot vattenskada, fukt, lukter/emissioner efter mögel och markradon.

SubFloors konstruktion med reglar skapar en luftspalt mot underlaget. Konstruktionen ger mycket bra möjligheter att ventilera både i äldre hus och vid nyproduktion. Många stadsdelar i våra städer präglas av den byggnation som gjordes under 1960/1970-talet där betongplattorna gjöts direkt på marken utan varken dränering eller isolering.

Ventilerade golv från SubFloor bidrar till att huset blir friskt igen. Golvbyten görs ofta även i förebyggande syfte inför till exempel en försäljning eller i samband med att det är dags att renovera andra delar av huset. Oavsett syfte är det en sund investering för framtiden.

 

Akustikgolv  

Med SubFloor akustikgolv – anpassat och uppbyggt exakt för att möta dina krav och behov – reduceras stegsljudsnivån när någon går på golvet i ett annat rum eller på ett annat våningsplan i byggnaden. Också ljud av samtal, tv och radio kan dämpas när rätt golvval förbättrar luftljudsisoleringen.

 

Tre olika akustikfötter

SubFloor akustikfötter är utvecklade för att klara högt ställda krav på steg- och luftljudsisolering. Materialkvalitet av polyamid och TPE med olika egenskaper i kombination med vald bjälklagstyp säkerställer en god inomhusakustik i just ditt projekt. Det finns numera tre olika varianter av akustikfötter. Flexibel bygghöjd med trä alternativt stålreglar beroende av projektets krav och förutsättningar avgör typen av akustikfot.

Utomhusgolv

SubFloor´s utegolv används där det idag redan finns någon typ av underlag – till exempel trädgårdsplattor, asfalt, betongplatta, takpapp eller takplåt. Ojämnheter och eventuellt tidigare slitage försvinner. Oavsett förutsättningarna, blir känslan med SubFloors utegolv helt ny och stabil.

De tryckimpregnerade reglarna är redan vid leverans helt förberedda med förborrade hål och förmonterade gängade plasthylsor som står emot UV-strålning. Det bidrar till snabbare och enklare montering.

 Tillbaka till varumärkessidan >>