Produkter

3 tips för en mer ergonomisk arbetsdag.

Ska man orka långa arbetsdagar och ett långt arbetsliv är det en fördel att använda maskiner som inte sliter onödigt mycket på kroppen. Hikoki ger 3 tips för en mer ergonomisk arbetsdag!

1. Använd verktyg med ett bra grepp

Använd maskiner som ligger väl i handen. Hikoki har tagit fram ett grepp där belastningen fördelas optimalt i handen och där man framför allt undviker punktbelastning. Det vill säga tryck på en eller några få punkter i handen. Det gör arbetsdagen skönare och i förlängningen säkrare!

 2. Slopa onödig vikt

För varje 100 gram du tar bort från ett verktyg kommer du och din kropp att märka skillnad, särskilt vid arbete över skulderhöjd. Vi har lyckats med att dra ner storleken på våra motorer, vilket ger en viktreducering av maskinerna. Dessutom kan du själv se till att välja maskiner som inte är tyngre än vad som krävs för det arbete du ska utföra.

 3. Undvik skadliga vibrationer

De effekter som vibrationer har på kroppen kan delas upp i övergående och bestående effekter. De övergående effekterna försvinner direkt eller en tid efter avslutad användning av de vibrerande maskinerna. De bestående effekterna finns kvar efter avslutad användning.

Bestående effekter som kan uppstå är till exempel ”vita fingrar” (kärlskador), nerv-, muskel-, led- eller skelettskador. Vibrationer kan även indirekt orsaka olyckor genom störd motorik eller känselbortfall i händer som kan orsaka fumlighet och i sin tur leda till en olycka.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att föreskrifterna om vibrationer följs, men du som arbetstagare måste hjälpa till och följa de anvisningar du får.

UVP - Hikokis avancerade antivibrationsteknologi (User Vibration Protection) finns i många av våra verktyg och reducerar vibrationerna avsevärt vid användning. Håll utkik efter UVP-loggan!