Produkter
 • Lånesläp*
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar
Våt- & grovdammsugare
248 produkter

  Våt- & grovdammsugare

  Adapter 35 >49mm

  Art.nr 001639035
  • Typ Adapter

  Adapter d 35mm

  Art.nr 002922277
  • Typ Adapter

  Adapter till dammutsug cover

  Art.nr 006515722
  • Typ Adapter till dammutsug

  Ardex dustfree

  Art.nr 005355136
  • Typ Dammfritt

  Dammfilter för 915/1025 l

  Art.nr 006360480
  • Typ Dammfilter
  • Typ Dammpåsar
  • Typ Dammpåsar