Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Ord. pris
Ord. pris
Produktinformation
Grovbetong, Finbetong och Ytbetong är tre torrbetongprodukter med i stort sett samma egenskaper. Dimension och skikttjocklek avgör respektive produkts användningsområde. Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Tryckhållfasthetsklass C32/40.

Finbetong används vid de flesta gjutningsarbeten i skikttjocklekar 20-100 mm.
Användningstid Ca 2 timmar
Ballast (mm) Natursand 0-4 mm Kornmax 6 mm
Bruksbindemedel Byggcement
Börjar härda Ca 4 timmar
Frostbeständig Ja, XF3 enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö)
Lufthalt Ca 5 % enligt SS 13 71 11
Materialåtgång 20 kg per m² och 10 mm
Rek. skikttjocklek (mm) 20-100
Tryckhållfasthetsklass C32/40
Typ Finbetong
Vattenbehov Ca 2 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Information saknas
Information saknas