Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EXM 725 EXPANDERBETONG GROV ANL

Ord. pris
Ord. pris
Produktinformation
Expanderbetong Grov Anl är en torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Expanderbetong Grov Anl ger normalt god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingående Anläggningscement är lågalkaliskt och gör produkten sulfatbeständig. Tryckhållfasthetsklass C50/60. Expanderbetong Grov Anl uppfyller högt ställda krav och har anlänts till ett flertal större anläggnings projekt, Storabältsbron, Öresundsbron, Citytunneln mm. Produkten uppfyller krav på undergjutnings- och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning och är P-märkt enligt SPCR 059. Och CE-märkt enligt EN 1504-6 Förankring.

Används i skikttjocklekar 30-300 mm. Särskilt lämpligt där krav på total utfyllnad finns. Expanderbetong Grov Anl är avsett för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, cisterner m.m. Expanderbetong Grov Anl är också lämplig för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten. Expanderbetong Grov Anl har en lättflytande (rinnande) konsistens och är lämplig för pumpning.

- Pumpbar
- Sulfatresistent
- P-märkt
- Uppfyller kraven enligt AMA Anläggning
Användningstid Ca 30 minuter
Bruksbindemedel Anläggningscement
CE-märkt Dop-SE 0224 enligt cert 0402, EN 1504-6
Frostbeständig Mycket god, enligt SS 137244 1A
Konsistens 360-445 mm enligt RISE-metod 1651
Lufthalt Ca 3 % enligt SS-EN 1015-7
Rek. skikttjocklek (mm) 30-300
Serie Weber EXM
Tryckhållfasthetsklass C50/60 enligt SS-EN 206-1
Typ Expanderbetong grov
Vattenbehov 2,2 liter per 20 kg (11%) | 2,75 liter per 25 kg (11%)
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) 20 | 1000
Information saknas
Information saknas