Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LECA LÄTTKLINKER LÖS

Ord. pris
Ord. pris
Produktinformation
Leca Medium, är ett hårt granulärt keramiskt material av lättklinker med inre luftfyllda porer. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100-1200 °C och siktas därefter upp i olika fraktioner.

Leca Medium, används i olika tillämpningar som isolerings- och motfyllnadsmaterial i och kring byggnader. Leca Medium används också för olika applikationer inom gröna sektorn som hydrokultur och yttäckning av krukor och rabatter. Leca Medium, fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde.

- Enbart bränd lera
- Används som isolering/dräneringsmaterial i och runt byggnader
- Används även inom Gröna sektorn
- Enkel hantering med låg vikt
CE-märkt Ja
Densitet (kg/m³) 305 | 245
Innehåll (l) 50
Kornstorlek (mm) 4-10 | 10-20
Typ Lättklinker lös
Värmeledningsförmåga (W/mK) λ 0,095
Information saknas
Information saknas