Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

REP 05 SLAMNINGSMASSA

Ord. pris
Ord. pris
Produktinformation
REP 05 är ett torrbruk för slamning av betongytor och armeringsstål före lagning med betong eller bruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt slamningsbruk. Ger vidhäftning och rostskydd. REP 05 ingår i Webers system för betongreparationer och är CE märkt enligt EN 1504-4 Vidhäftning mot betong.

REP 05 används vid rekonditionering och reparationer av betong såväl utomhus som inomhus. REP 05 appliceras på rengjorda armeringsstål för att skydda dessa mot korrosion samt som slamningsbruk på väl rengjord betong för att bygga upp vidhäftning mellan den gamla betongen och det nya lagningsbruket. Används också som karbonatiseringsbromsande avjämning och till fyllning av porer eller ytslamning före målning.
Användningstid Ca 60 minuter vid +20°C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +30
Ballast (mm) Natursand 0-0,25
Bruksbindemedel Bascement
CE-märkt Ja
Frostbeständig Ja, enligt SS 137244 2A (salt miljö)
Lufthalt Ca 2–6 % enligt EN 1015-7
Materialåtgång 3-4 kg/m² vid 2-3 mm skikt | 3-4 kg/m² per 2-3 mm skikt
Rek. skikttjocklek (mm) Ca 2-3
Serie Weber REP
Torktid Ca 4 timmar
Typ Slammningsmassa | Slamningsmassa
Vattenbehov Ca 1,2 liter per 5 kg
Vikt (kg) 5 | 15
Information saknas
Information saknas