Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Ord. pris
Ord. pris
Produktinformation
Grovbetong, Finbetong och Ytbetong är tre torrbetongprodukter med i stort sett samma egenskaper. Dimension och skikttjocklek avgör respektive produkts användningsområde. Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Tryckhållfasthetsklass C32/40.

Grovbetong används till gjutningsarbeten inomhus och utomhus i grövre än 50mm skikt t.ex. för husgrunder, plintar, trappor, stödmurar, m.m. samt vid lagning och pågjutning på betongunderlag.
Användningstid Ca 2 timmar
Appliceringstemperatur (°C) > 5
Ballast (mm) Natursand 0-10
Bruksbindemedel Portlandcement
Börjar härda Ca 4 timmar
Frostbeständig Ja, XF3 enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö)
Kornstorlek (mm) 12
Lufthalt Ca 5 %
Materialåtgång 20 kg per m² och 10 mm
Rek. skikttjocklek (mm) > 50
Sammansättning C 400 kg/m³
Tryckhållfasthetsklass C32/40
Typ Grovbetong
Vattenbehov Ca 2 liter per 20 kg
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) 20 | 1000 | Löst
Information saknas
Information saknas