Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

ELDFAST BRUK 4,5 KG
Art.nr 005035558 Lev.art.nr 552007

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Hydrauliskt torrbruk som tål höga temperaturer. Används för fogning av keramiska skorstensinnerrör, stosar och sotningsluckor, samt eldfast tegel i öppna spisar, kaminer, pannor och kakelugnar.
Användningsområde Områden där höga temperaturer förekommer
Användningstid (h) 2
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +20
Blandningsförhållande 1 l vatten/4,5 kg bruk
Börjar härda 2 h
Fogning Fogtjocklek 2-5
Fraktion (mm) 0,25
Materialåtgång Ca 10 kg/m² eldfast tegel
Sammansättning Aluminatcement
Typ Bruk
Vattenåtgång 1 liter per säck
Vikt (kg) 4,5
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.