Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Fixa projektet > Nya fönster- en lönsam investering

fönsterbyteNya fönster – en lönsam investering

Ett fönsterbyte är inte enbart en investering i husets utseende. Med moderna fönster kan du även spara en hel del energi. Ett byte till nya, energieffektiva fönster innebär minskade värmeförluster och lägre energiåtgång – och det är bra för både plånboken och klimatet.


Ju lägre U-värde desto bättre

Ett fönsters U-värde är ett mått på värmeförluster genom fönstret i enheten W/m2K. Ju lägre U-värde, desto bättre isoleringsförmåga har fönstret. U-värdet är ett mått på hur bra hela fönstret, det vill säga glas, karm och båge, isolerar, och medan äldre fönster har ett U-värde kring 3,0 kan ett modernt 3-glasfönster ha ett U-värde så lågt som 0,8.

Att ett FÖNSTER har ett angivet lågt U-värde är ingen garanti för att det är energisnålt, om det till exempel skulle visar sig att du har fått tag i ett fönster som inte sluter absolut tätt. När du ska investera i nya fönster är det därför en god idé att även titta på om fönstret har energimärkning.

Titta efter energimärkta fönster

En energimärkning visar hur energikrävande en produkt är på en skala från A till G är A är bäst. För många produktgrupper, som de flesta vitvaror och tv-apparater, är energimärkningen obligatorisk. När det gäller fönster finns idag inget sådant krav, men ett flertal ledande tillverkare använder sig idag av den gemensamma energimärkningen EQ Fönster.

Här baseras energiklasserna A–G på fönstrets U-värde samt på hur lufttätt fönstret är. Alla energimärkta fönster i klasserna A–F betecknas som energieffektiva. Ett tvåglasfönster med vanligt glas har ett U-värde på ca 3,0 och ett treglasfönster med vanligt glas har ett U-värde på ca 2,0. Ett energimärkt A-fönster är tre gånger bättre än ett treglasfönster med vanligt glas och fyra gånger bättre än ett tvåglasfönster med vanligt glas.

Hur mycket kan jag spara?

På EQ Fönsters sida energifonster.nu kan du räkna fram hur mycket du kan spara i kronor och kilowattimmar genom att byta ut dina gamla fönster mot nya, energimärkta fönster.

Moderna kvalitetsfönster är mer än bara energibesparande

Behagligare

Upplever du att det är dragigt hemma, eller har du kalla golv? En av anledningarna kan vara att det är dags för fönsterbyte. Med moderna, energieffektiva fönster får du bättre värmeisolering och det betyder att kallraset, det som vi brukar kalla ”drag”, kommer att minska eller rent utav försvinna.

Tystare

Att utsätta sig för oönskade, höga ljud under lång tid kan leda till både stress och sömnsvårigheter. Fönsterna är bostadens största svaghet när det kommer till att släppa in ljud. Äldre fönster har sämre ljudisolering och ett byte till moderna fönster, kan mer än halvera den upplevda ljudnivån utifrån.

Säkrare

Många investerar i säkerhetsdörrar och larm, men glömmer bort att fönsterna är den vanligaste vägen in för inbrottstjuven. Det går aldrig att helt skydda sig från inbrott, men för att försvåra kan det på utsatta platser vara värt att välja fönster med särskilda säkerhetsglas och låsbara handtag.
energibesparing